News

Stowarzyszenie Legalize ND wysyła petycje do władz Dakoty Północnej ws. legalizacji konopi

Flaga

Grupa aktywistów działających na rzecz legalizacji w Dakocie Pólnocnej, w czwartek przekazała do biura sekretarza stanu petycje, która zakłada legalizację konopi indyjskich w tym stanie.

Legalizae ND, bo tak nazywa się stowarzyszenie zwolenników konopi, przedłożyła do biura sekretarza stanu dokument, który zawiera między innymi proponowane regulacje prawne dotyczące legalizacji konopi indyjskich.

Gdyby inicjatywa odniosłaby sukces, to mieszkańcy stanu Dakota Północna mogliby zakupić marihuanę po skończeniu 21 lat. Prawo przedstawione we wniosku grupy Legalize ND zakłada również pozwolenie na transport i posiadanie 2 uncji marihuany, czyli mniej więcej 60 gramów.

Według propozycji kontrolę nad rynkiem marihuany miałaby sprawować specjalnie do tego powołana 3-osobowa komisja ds. kontroli marihuany, która również przydzielałaby przedsiębiorstwom licencję na uprawę i sprzedaż konopi.

We wniosku Legalize ND znalazło się również miejsce dla samorządów lokalnych, które miałyby decydować o lokalizacji i działalności przedsiębiorstw konopnych.

Oczywiście w dokumencie przedstawiono również dokładny plan dotyczący podatków. 10% z podatku akcyzowego miałoby finansować wszystkich regulatorów rynku, natomiast pozostałe dochody miałyby być dzielone między sześć funduszy państwowych.

Ponadto produkty z konopi indyjskich naturalnie podlegałyby również podatkowi od sprzedaży.

Propozycja ustawy Legalize ND zakłada również umorzenie spraw związanych z obrotem marihuany.

Teraz sekretarz stanu Al Jaeger oraz prokurator generalny Wayne Stenjhem mają 7 dni na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji, czy propozycja powinna zostać poddana pod głosowanie.

Jeśli petycja zostanie zaakceptowana, wtedy do 6 lipca organizacja Legalize ND, będzie musiała zebrać 13 452 podpisów. Gdyby i to się udało, to już w listopadzie 2020 roku inicjatywa mogłaby zostać poddana głosowaniu w stanowym referendum.

To nie pierwsza taka inicjatywa składa przez Legalize ND. W ubiegłym roku przedstawili oni bowiem podobny wniosek, który jednak nie zdołał uzyskać poparcia większości mieszkańców stanu.

Jako przyczynę niepowodzenia poprzedniego wniosku wskazywało się złą konstrukcję prawną ustawy.

Teraz przedstawiciele Legalize ND zapewniają, że ustawa była pisana przez kompetentnych prawników i został dwukrotnie zatwierdzona w Radzie Legislacyjnej stanu.

Robiliśmy to już wcześniej. Wiemy, jak to zrobić ponownie – powiedział Dawid Owen, przewodniczący Legalize ND

Choć w Północnej Dakocie nie ma jeszcze legalnej marihuany, to we wcześniejszym okresie tego roku gubernator stanu podpisał ustawę, która zdekryminalizowała posiadanie niewielkich ilości marihuany i zmniejszyła karę wiezienia za przestępstwa związane z nią.

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły