News

USA: kolejny stan wprowadza regulacje wobec Delta-8 THC

Delta-8 THC

Komisja Kontroli Medycznej Marihuany w Ohio przedstawiła regulacje dotyczące produkcji, dystrybucji i sprzedaży popularnego ostatnio związku Delta-8 THC, który wykazuje działanie zbliżone do zwyczajnego zioła”. To kolejny stan, który decyduje się na takie rozwiązanie.

O Delta-8 THC zrobiło się głośno w USA już jakiś czas temu.

To nowy popularny związek chemiczny zawarty w konopiach, który powstaje w tzw. procesie izomeryzacji. Wykazuje on właściwości bardzo zbliżone do popularnego „THC”, czyli związku Delta-9 THC.

Brak regulacji prawnych dotyczących psychoaktywnego związku Delta-8 THC sprawił, że coraz to więcej sprzedawców CBD i medycznej marihuany zaczęło wykorzystywać luki prawne, sprzedając  produkty psychoaktywne zawierające nieunormowane Delta-8 THC.

Wobec tego organ kontrolujący rynek konopi w Ohio zdecydował się w trybie pilnym wprowadzić regulacje dotyczące izomerów i analogów THC.

Nowe zasady od teraz obejmują wymóg powiadomienia licencjobiorcy o użyciu Delta-8 THC w swoich produktach, który musi zawierać tzw. Standardową Procedurę Operacyjną (Standard Operating Procedure), która opisuje proces i metody, z którymi Delta-8 THC będzie używany zgodnie z prawem stanowym.

Komisja ustaliła również, że kombinacja Delta-9 THC, ani każdego innego izomeru lub analogu THC w wytworzonym produkcie nie może wspólnie przekraczać 70 procent.

Ponadto organ Kontroli Medycznej Marihuany nałożył na sprzedawców obowiązek wprowadzenia klarownych oznaczeń dotyczących zawartości Delta-8 THC w produktach, przy jednoczesnym zakazie używania skrótów nazwy związku.

Licencjobiorcy muszą również prowadzić wszystkie rejestry łańcucha dostaw istotne dla składników używanych do produkcji konopi, w tym rejestry zakupów i/lub produkcji Delta-8 THC, CBD, lub jakichkolwiek innych składników używanych do produkcji marihuany.

Na sam koniec należy podkreślić, że Delta-8 THC jest wciąż jeszcze związkiem bardzo słabo przebadanym, a konsekwencje jego długotrwałego używania pozostają nieznane.

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły