Nauka

Czy muzyka może wpływać na podejście do narkotyków? Case study

Preferencje muzyczne a postawy wobec zażywania narkotyków

Zespół 5 badaczy z Brazylii, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii przeprowadził badania na grupie 269 brazylijskich studentów. Ich celem było dokonanie analizy relacji występujących między preferencjami muzycznymi respondentów a deklarowanym nastawieniem wobec zażywania narkotyków.

Muzyka ma kluczowe znaczenie w życiu ludzi, szczególnie wśród młodego pokolenia. Dotychczas wykonane badania z dziedziny nauk społecznych jednoznacznie wskazują, że powiązania między preferowanymi rodzajami muzyki a postawami wobec różnych obszarów życia istnieją i są niezwykle silne.

Wielokrotnie potwierdzono, że muzyka ma ogromny wpływ na nasze podejście do życia

Opierając się na istniejących opracowaniach oraz wykorzystując własne rozwiązania, 5 psychologów z uczelni ulokowanych w Brazylii, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii postanowiło przebadać 269 studentów Federalnego Uniwersytetu w Paraíbie pod kątem związków między słuchanymi gatunkami muzycznymi a podejściem do brania narkotyków. Projekt badawczy przeprowadzono w 2017 roku. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym The Interamerican Journal of Psychology.

Średni wiek badanych wynosił 21 lat. Większość z nich stanowiły kobiety, bo ponad 65%. Najczęściej uczęszczanymi kierunkami w tej grupie studentów były natomiast rachunkowość (ponad 31%) oraz psychologia (prawie 66%). Poza udzieleniem odpowiedzi na pytania o charakterze demograficznym (czyli dotyczących płci, wieku, miejsca pochodzenia itp.), respondenci mieli za zadanie zamieścić na kilku skalach trzy różnego rodzaju informacje.

Sex, drugs & rock’n’roll – to hasło rzeczywiście działa!

W pierwszej skali należało zaznaczyć, na ile dany gatunek muzyki alternatywnej (rap, heavy metal, punk, muzyka religijna, reggae, rock, muzyka elektroniczna) jest lubiany przez daną osobę. Następna skala zbierała informacje związane z mniej lub bardziej liberalnym podejściem studentów do spożywania alkoholu i narkotyków, w szczególności zaś marihuany, kokainy i cracku.

Ostatnia skala została wprowadzona po to, aby wyłapać wśród badanych wyznawane przez nich wartości, sytuujące się między dwoma biegunami. Jeden z biegunów dotyczył wartości związanych z podnieceniem (doznawanie przyjemności, euforia, seksualność, emocje). Przeciwstawny biegun reprezentował sobą wartości konserwatywne (religijność, tradycja, posłuszeństwo).

Analizy wyraźnie potwierdziły, że osoby lubiące alternatywne gatunki muzyczne posiadają liberalne stanowisko w zakresie stosowania używek. Uzyskane wyniki wykazały także, że związki między preferencjami muzycznymi a pozytywnymi postawami wobec stosowania narkotyków były silniejsze wśród studentów, którzy kładli mniejszy nacisk na wartości konserwatywne.

Po szczegółowe informacje na temat opisywanych badań możesz sięgnąć tutaj.

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły