News

Trynidad i Tobago na drodze do dekryminalizacji marihuany

Trynidad i Tobago

Izba Reprezentantów Trynidadu i Tobagu, czyli państwa wyspiarskiego w Ameryce Południowej przegłosowała większością głosów ustawę, która dekryminalizuje posiadanie oraz konsumpcje marihuany w tym kraju. Teraz ustawa zostanie przekazana do Senatu.

Jedno z najbogatszych państw Karaibów jako pierwsze w tamtym regionie świata podejmuje odpowiednie kroki w kierunku legalizacji marihuany.

Politycy Tryinidadu i Tobago przegłosowali właśnie projekt ustawy, która ma odejść od karania więzieniem ludzi za posiadanie marihuany, a nawet dopuszcza domową uprawę tej rośliny w niewielkich ilościach.

Teraz ustawa dekryminalizująca marihuanę o nazwie Dangerous Drugs (Amendment) Bill of 2019 przejdzie do Senatu, gdzie w przyszłym tygodniu odbędą się dyskusje nad ostatecznym kształtem aktu. Po odpowiednich poprawkach dokument ma wrócić do Izby Reprezentantów, gdzie zostanie ponowie poddany pod głosowanie.

W razie powtórnego sukcesu głosowania, ustawa zostanie przedstawiona prezydentowi Trynidadu i Tobago Paulowi-Mae Weekes‚owi do podpisania, aby mogła wejść w życie.

To nie wszystko, ponieważ politycy z Trynidadu nie powiedzieli ostatniego słowa w sprawie konopi indyjskich i już teraz poważnie zastanawiają się nad pełną legalizacją marihuany. Te zapowiedzi znajdują odzwierciedlenie w ustawie The Cannabis Control Bill, nad którą obecnie pracują odpowiednie komisje parlamentarne.

Wynik ich prac ma zostać przedstawiony na forum parlamentarnym już na początku 2020 roku.

Dangerous Drugs (Amendment) Bill of 2019 w obecnej formie rezygnuje z kar więzienia za posiadanie marihuany, na rzecz sankcji pieniężnych. Poniżej przedstawiamy wam najistotniejsze zmiany prawne w obszarze marihuany, jakie zajdą po wprowadzeniu ustawy w życie:

– Posiadanie do 30 gramów konopi indyjskich i 5 gramów koncentratu nie podlega żadnym sankcjom.

– Posiadanie od 30 do 60 gramów marihuany i 5-10 koncentratu skutkować będzie mandatem w wysokości 200 dolarów.

– Posiadanie od 60 do 100 gramów marihuany oraz 14 lub więcej koncentratu będzie skutkować karą pieniężną wynoszącą nawet 11 tys. dolarów.

– Obywatele Trynidadu i Tobago będą mogli przechowywać i hodować na własnej posesji nawet do 4 roślinek konopi indyjskich.

– Wykroczenie związane z marihuaną traktowane są zawsze jako wykroczenia i nie mogą podlegać karze więzienia, jednak nieopłacanie kar w terminie może skutkować karą prac społecznych, a w ostateczności więzieniem.

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły