News

Polacy wierzą w skuteczność medycznej marihuany, ale wciąż potrzebują wiedzy na ten temat

Medyczna marihuana

Centrum Medycyny Konopnej przeprowadziło ankietę badającą wiedzę i nastawienie Polaków do medycznych konopi. Według odpowiedzi ponad 3/4 pytanych uznało medyczną marihuanę za udowodniony naukowo, skuteczny środek terapeutyczny. Mimo tego wiedza o konopiach leczniczych wśród naszego społeczeństwa wciąż wydaję się być relatywnie mała.

Eksperci z Centrum Medycyny Konopne przeprowadzili analizę na temat wiedzy i nastawienia Polaków do leczniczych konopi. W ramach tego badania przepytano 1000 respondentów na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.

Według badania ankietowego, aż 76% respondentów odpowiedziało, że wierzy w skuteczność leczniczej marihuany. Z kolei 61% osób stwierdziło, że zdecydowałoby się na terapię medyczną marihuaną w przypadku, gdyby tylko lekarz prowadzący takową zasugerował.

Mimo pozytywnego podejścia większości pacjentów do konopi w Polsce, aż 84% badanych nie spotkało się z sytuacją, aby lekarz zaproponował im lub członkom ich rodziny leczenie z użyciem marihuany medycznej.

Nieklarowna sytuacja medycznej marihuany wśród społeczeństwa polskiego to wynik głównie braków w edukacji, a co za tym idzie obecność krzywdzących stereotypów, jakie narosły i utrwaliły się wokół rośliny – na co wskazują dalsze dane.

59% respondentów zgodnie ze stanem faktycznym odpowiedziało, że medyczna marihuana jest lekiem na receptę. Ciężko ocenić do końca czy to dobry, czy zły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że medyczna marihuana legalna jest Polsce od dobrych kilku lat.

Z drugiej jednak strony przeraża fakt, że tylko 34% respondentów potwierdziło, że konopie medyczne legalnie można nabyć wyłącznie w aptece, a prawie 1/4 osób wciąż uważa medyczną marihuanę jako środek nielegalny.

Braki w edukacji na temat konopi dostrzegli sami respondenci, którzy w 51% stwierdzili, iż w przestrzeni społecznej za mało uczy się o medycznej marihuanie. Co ciekawe, negatywna opinia o edukacji na ten temat powszechniejsza jest wśród osób w wieku 18-29 lat.

Badani zostali zapytani również o najważniejsze ograniczenia dla terapii roślinami konopi w Polsce. Aż 51% osób odpowiedziało, że dużym ograniczeniem w leczeniu konopiami jest ich skojarzenie z narkotykami. 35% respondentów wskazało, że problemem są stereotypy dotyczące takiej terapii, a 27% wskazało na brak refundacji leku przez NFZ.

Eksperci konopni alarmują, że choć świadomość społeczna na temat medycznej marihuany w Polsce z roku na rok rośnie, to wciąż istnieje duża potrzeba edukacji w tej kwestii.

Fachowcy wskazują również, że jednym z obszarów edukacji na temat marihuany powinny być studia medyczne, które umożliwiłyby poprzez wykwalifikowanych lekarzy zwiększanie świadomości wśród społeczeństwa na temat medycznych konopi.

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły