News

Badanie: Marihuana pomaga w radzeniu sobie z natręctwami i lękiem

Konopie

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z Washington State University wynika, że konopie mogą pomóc pacjentom z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi w radzeniu sobie z chorobą. Badanie opublikowano w Journal of Affective Disorders.

Amerykańscy badacze dokładnie poddali analizie dane z aplikacji Strainprint, której używały osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (ang. obsessive-compulsive disorder). Schorzenie to charakteryzuje się natrętnymi, uporczywymi myślami i powtarzającymi się zachowaniami, a także poczuciem niepokoju.

Badaniu poddano wyłącznie osoby, które używały konopi indyjskich. Przeanalizowane dane wskazały, że badani po zapaleniu marihuany średnio doświadczali mniej kompulsji (60%). Ponadto na podstawie zgromadzonych danych wykazano, że badani uświadczyli również mniej natręctw (49%) oraz stanów niepokoju (52%).

Co warte podkreślenia, wyższe dawki konopi indyjskich powiązane zostały z większym spadkiem zachowań kompulsywnych. Zauważono również, że wyższe stężenie CBD zawarte w konopiach indyjskich dawało lepsze rezultaty w zmniejszaniu objawów badanego schorzenia.

W badaniu do analizy wykorzystano dane na podstawie 1800 sesji, które odbywały się przez 31 miesięcy, i w których wzięło udział 87 osób używających aplikacji Strainprint.

Badacze zauważyli również, że wraz z upływem czasu, skuteczność terapii konopiami maleje, co może wskazywać na budowanie się tolerancji u osób stosujących marihuanę.

Pomimo że badań na temat marihuany i jej wpływu na zdrowie jest coraz więcej, to Amerykańscy badacze zaznaczyli, że wciąż ich liczba jest niedostateczna, szczególnie jeżeli chodzi obszar badań nad zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.

Staramy się budować wiedzę na temat związku używania konopi indyjskich i OCD (ang. obsessive-compulsive disorder), ponieważ jest to obszar, który jest naprawdę niedostatecznie zbadany – powiedziała Dakota Mauzay, doktorantka w laboratorium Cuttler i jedna z autorek badania

Autorzy tej analizy już zapowiedzieli, że ich dalsze działania skupią się na zbadaniu wpływu CBD na łagodzenie objawów kompulsji i natręctw.

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły