News

Badanie: Lek na bazie marihuany skuteczny w leczeniu bezsenności

medyczne konopie

Australijscy badacze przeprowadzili pierwsze na świecie badania kliniczne na temat leczenia insomnii za pomocą leku opartego na medycznej marihuanie. Naukowcy donoszą o obiecujących wynikach.

Inicjatorem badań była australijska firma Zelira Thera Therapeutics, która poddała badaniu lek na bazie konopi o nazwie ZTL 101.

Badanie rozpoczęto już w 2018 roku na Uniwersytecie Zachodniej Australii, a jego uczestnikami zostało 23 pacjentów cierpiących na bezsenoość.

U uczestników badania zmierzono jakość snu za pomocą elektronicznych monitorów snu oraz wskaźnika bezsenności (ISI), czyli kwestionariusza klinicznego, który pomaga mierzyć objawy bezsenności.

Do przeprowadzania badań zastosowano technikę eksperymentalną, podwójnej ślepej próby wraz z kontrolowanym placebo.

Uczestnicy badania byli leczeni przez 14 dni za pomocą ZTL-101 i 14 dni za pomocą placebo. Okresy oddzielone zostały tygodniowym okresem przerwy.

Po rozpoczęciu okresu dawkowania każdy z uczestników badania przyjmował pojedynczą (0,5 ml, 11,5 mg kannabinoidów ogółem) lub podwójną (1 ml, 23 mg kannabinoidów ogółem) dawkę leku, w zależności od stopnia nasilenia objawów.

Badani średnio wykazywali 26-procentowe zmniejszenie się wskaźnika bezsenności (ISI) w porównaniu z grupą placebo. Co więcej, u osób przyjmujących większą dawkę wskaźnik bezsenności spadł nawet o 36 procent. Takie wyniki pozwoliły, niektórym pacjetnom na przeklasyfikowanie ich diagnozy z bezsenności umiarkowanej na subkliniczną.

Autorzy badania klinicznego podkreślili również, że u obserwowanych pacjentów nie dostrzeżono żadnych poważnych skutków ubocznych stosowania środka ZTL– 101.

Badanie to było najbardziej rygorystycznym badaniem klinicznym, jakie kiedykolwiek przeprowadzono w celu oceny potencjału terapeutycznego marihuany w leczeniu objawów przewlekłej bezsenności. Fakt, że leczenie ZTL-101 osiągnęło statystycznie istotną poprawę, w odpowiedzi na dawkę w szerokim zakresie kluczowych wskaźników bezsenności jest imponujący, szczególnie biorąc pod uwagę stosunkowo krótki, bo dwutygodniowy okres dawkowania. – powiedział główny badacz, Peter Eastwood

Jak pisze w komunikacie prasowym firma Zelira Thera Therapeutics, wyniki badań stanowią pierwszą kliniczna na świecie walidacje bezpiecznego i skutecznego leczenia przewlekłej bezsenności za pomocą leku opartego na marihuanie. Dodano również, że wyniki badań dają perspektywy na wprowadzenie i dystrybucje tego produktu na rynkach światowych w drugiej połowie 2020 r.

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły