News

USA: Łatwiejszy dostęp do konopi indyjskich dla badaczy

Lecznicza marihuana

Senat Stanów Zjednoczonych jednogłośnie zagłosował za przyjęciem aktu prawnego, który znacznie ułatwi dostępność konopi, w tym CBD, dla naukowców. Projekt znany jako Cannabidiol and Marihuana Research Expansion Act (S. 2032) trafi teraz do Izby Reprezentantów, gdzie prawdopodobnie zostanie przyjęty.

Cannabidiol and Marihuana Research Expansion Act ma na celu przede wszystkim ułatwienie, a także przyspieszenie procesu zatwierdzającego użycie konopi przez naukowców w badaniach.

Szczególną rolę w tym akcie odgrywają zapisy dotyczące Federalnej Agencji Żywności i Leków (FDA), które po uproszczeniu, ułatwiłyby drogę szkołom medycznym, lekarzom, instytucjom badawczym, a także licencjonowanym producentom do rejestracji konopi na potrzeby własnych badań.

Nasz projekt ustawy usunie nadmierne bariery, które utrudniają naukowcom badanie skuteczności i bezpieczeństwa marihuany. Miejmy nadzieję, że da to pacjentom więcej możliwości leczenia – powiedział Brian Schatz, senator i jeden z głównych entuzjastów nowej ustawy

Inne zapisy tej ustawy zobowiązują w ciągu jednego roku Departament Zdrowia i Usług Społecznych oraz Narodowe Instytuty Zdrowia do opracowania sprawozdania na temat potencjalnych korzyści i szkód wynikających ze stosowania marihuany.

Jednomyślność Senatu w sprawie Cannabidiol and Marihuana Research Expansion Act jasno pokazała, że ustawa ta stworzona została ponad podziałami partyjnymi, a to oznacza, że już w niedalekiej przyszłości powinna ona wejść w życie.

Źródło: HighTimes

1 komentarz
  1. Medicana main 10 miesięcy ago
    Odpowiedz

    […] donosi portal cnbs.pl rząd amerykański postanowił wprowadzić do obrad projekt pod nazwą Cannabidiol and Marihuana […]

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły