News

Sondaż Kantaru: Większość Polaków za dekryminalizacją marihuany!

Polska konopna

Według najnowszego sondażu KANTAR PUBLIC przeprowadzonego dla Stowarzyszenia Wolne Konopie, aż 55% obywateli polski uważa, że państwo nie powinno karać więzieniem za posiadanie niewielkich ilości marihuany. Wyniki tego sondażu mają niebagatelne znaczenie, ponieważ mogą stanowić solidny argument w rozmowach z władzami na temat ewentualnej dekryminalizacji używki w przyszłości.

Badania sondażowe odbyły się na początku lipca i zostały przeprowadzone metodą wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI). W sondażu Kantar udział wzięło 1011 mieszkańców Polski, którzy ukończyli 18 rok życia.

sondaż

55% Respondentów stwierdziło, że posiadanie niewielkich ilości marihuany nie powinno być karane. 30% osób opowiedziało się za utrzymaniem kary więzienia, podczas gdy 15% osób nie zajęła stanowiska w tej sprawie.

Zdecydowana większość respondentów, bo aż 64% tych, którzy zamieszkują duże miasta, wsie i miasteczka zadeklarowała, że są przeciwnikami karania więzieniem za posiadanie niewielkich ilości marihuany, podczas gdy zwolennicy karania stanowili w tej grupie niecałą 1/3 ankietowanych.

Jak zauważa wiceprezes Stowarzyszenia WolneKonopie, te liczby to efekt większej świadomości społecznej na temat konopi.

To edukacja i rosnąca świadomość polskiego społeczeństwa w temacie konopi odpowiada za ten wynik – im więcej Polacy wiedzą o marihuanie i historii prohibicji, tym wyraźniej opowiadają się za potrzebą zmian. – twierdzi Jakub Gajewski, edukator i wiceprezes Stowarzyszenia Wolne Konopie.

Zwolenników dekryminalizacji nie brakuje również wśród ludzi wykształconych, ponieważ, aż 61% osób z wykształceniem wyższym opowiedziało się za niekaraniem więzieniem osób posiadających niewielkie ilości marihuany.

Zgodnie z przewidywaniami, to najstarsza grupa respondentów jest tą grupą, która wciąż pozostaje nieprzekonana, co do dekryminalizacji konopi. Osoby powyżej 65 roku życia w 43% opowiedziały się za karą więzienia dla osób posiadających niewielką ilość marihuany, podczas gdy przeciwników takiej formy kary w tej grupie było 35% ankietowanych.

Co ciekawe, to nie najmłodsi uczestniczy badania okazali się największymi zwolennikami dekryminalizacji konopi, a osoby w przedziale wiekowym 25-34 lat, gdzie, aż 65% ankietowanych z tej grupy nie popiera karania więzieniem osób posiadających niewielkie ilości marihuany.

Warto przypomnieć, że podobne badanie opinii miało miejsce w 2012 roku i wówczas 51% respondentów było przeciwnikami karania więzieniem za posiadanie niewielkich ilości marihuany, podczas gdy 35% osób była za karą więzienia. Zestawiając ze sobą te dwa badania sondażowe może nie widać między nimi kolosalnych różnic w liczbach, jednak nie da się nie zauważyć, że z biegiem lat zwolenników liberalizacji prawa konopnego przybywa. Kto wie, być może to znak, że zbliża się czas dekryminalizacji marihuany?

Źródło: WolneKonopie

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły