News

Raport z badań ESPAD ws. używania substancji psychoaktywnych przez młodzież

Konferencja

25 czerwca miała miejsce konferencja online zatytułowana Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież w 2019 roku” podczas, której przedstawiono wyniki badań. Dzięki udostępnionemu podczas konferencji raportowi można dowiedzieć się np. jak popularne były konopie w 2019 roku wśród niepełnoletnich.

Najnowsze badania dotyczące używania substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną zrealizowane zostały w 2019 roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) przy współpracy Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

W badaniu znajdziemy wiele interesujących obserwacji, m.in. tych dotyczących użycia konopi wśród młodzieży. Według najnowszego badania ponad 1/5 osób (21,4%) w wieku 15 i 16 lat w 2019 roku przyznała się, że przynajmniej raz w życiu próbowała marihuany lub haszyszu. Dla porównania w 1995 odsetek takich osób wynosił zaledwie 10,1%. Z drugiej jednak strony zaobserwowano spadek użycia w porównaniu ze wcześniejszym badaniem z 2015 roku, w którym, aż 25% nastolatków przyznało się do konsumpcji, choć raz w swoim życiu przetworów z konopi indyjskich.

Z badań możemy się również dowiedzieć, że to chłopcy częściej niż dziewczęta sięgają po używkę. Różnica ta wynosi kilka punktów procentowych. Zbadano również użycie marihuany wśród młodzieży w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tu odsetek dla osób w przedziale wiekowym 15-16 wyniósł 16,7%, zaś w grupie starszej o przedziale wiekowym 17-18 odsetek ten wyniósł 29,3%.

W badaniu zawarto również badania na temat dostępności konopi indyjskich. Tu, aż 35,3% osób w przedziale wiekowym 15-16 określiła konopie jako substancje bardzo łatwe lub dosyć łatwe do zdobycia”. Z kolei w starszej grupie o przedziale wiekowym 17-18 ten współczynnik wyniósł 50,3%.

Raport z badań jest obszerny i zawiera wiele więcej interesujących wniosków na temat użycia wszelkich substancji psychoaktywnych przez młodzież. Aby zapoznać się pełnym raportem z badań kliknij tutaj.

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły