News

Badanie: Konopie redukują ryzyko wystąpienia cukrzycy w chorobie wątroby

Naukowiec

Ostatnie badania pokazują, że osoby chore na wirusowe zapalenie wątroby typu C, które przyjmują konopie indyjskie, rzadziej narażone są wystąpienie cukrzycy, mimo że ich choroba temu sprzyja.

Badanie przeprowadziła grupa francuskich naukowców, a badanie znalazło swoje miejsce w publikacji Journal of Viral Hepatitis. Naukowcy chcieli zbadać korelację między stosowaniem konopi indyjskich a zachorowalnością na cukrzycę.

Badacze zdecydowali się na przeprowadzenie badań w populacji osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C, która znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę.

W badaniu wzięło udział 10 tysięcy pacjentów, u których zdiagnozowano wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV). Obserwacje wykazały, że osoby, które używały konopi indyjskich, w 49% były mniej narażone na wystąpienie cukrzycy, aniżeli osoby, które konopi nie używały.

Co więcej, wskaźnik ten był wyższy u osób, które częściej stosowały marihuanę.

Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest czynnikiem ryzyka oporności na insulinę, a pacjenci zakażeni HCV są narażeni na wysokie ryzyko rozwoju cukrzycy. W całej populacji badania wykazały potencjalne korzyści płynące z używania konopi indyjskich w profilaktyce cukrzycy i związanych z nią zaburzeń metabolicznych – można przeczytać w badaniu

W analizie warstwowej utrzymano związek pomiędzy używaniem konopi indyjskich a cukrzycą. W tym dużym przekrojowym badaniu pacjentów przewlekle zakażonych HCV używanie konopi indyjskich wiązało się z mniejszym ryzykiem zachorowania na cukrzycę, niezależnie od czynników klinicznych i społeczno-behawioralnych. Konieczne są dalsze badania w celu wyjaśnienia potencjalnego związku przyczynowego i rzucenia światła na związki i mechanizmy związane z konopiami indyjskimi – dodali naukowcy

Jeżeli te badania na przestrzeni lat się potwierdzą, być może osoby chore na HCV będą mogły w przyszłości uzyskać medyczną marihuanę w celach profilaktycznych.

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły