News

Badania: THC pomocne w leczeniu osób z zespołem stresu pourazowego

badacz konopi

Nowe badania naukowców z Wayne State University wskazują, że niewielkie dawki THC mogą być skuteczne w leczeniu dysregulacji emocjonalnej towarzyszącej osobom cierpiącym na zespół stresu pourazowego (PTSD).

Nowe badanie opublikowane na łamach czasopisma naukowego Neuropharmacology.

W eksperymencie badawczym, dowodzącym skuteczności THC, udział wzięło 51 osób. W badaniu wybrano metodę tzw. podwójnej ślepej próby, czyli techniki badawczej, w której ani uczestnicy, ani osoby przeprowadzające eksperyment nie mają dostępu do kluczowych informacji, które by mogły wpłynąć na jego przebieg. Badanym osobom cierpiącym na PTSD, losowo podano, 7,5 mg THC bądź tabletkę z placebo.

Następnie, po upływie czasu, w którym THC miało szacunkowo osiągnąć najwyższym pułapie, badanym dano do rozwiązania kilka prostych zadań związanych z regulacją emocjonalną. Badani w czasie zadań wystawieni byli na obrazy wyzwalające, dając możliwość ich ponownej oceny.

Podczas wykonywania zadań pacjenci byli skanowani przez maszynę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, która mierzy przepływ krwi, wskazując obrazowo na wpływ reakcji emocjonalnej na konkretne obszary mózgu. Dodatkowo badani byli pytani o swój stan emocjonalny.

Badacze odkryli, że tylko grupa, która otrzymała THC była w stanie skutecznie obniżyć negatywne emocje podczas ponownej oceny obrazów. Co więcej, naukowcy odkryli, że kilka obszarów mózgu miało zwiększoną aktywację podczas stosowania THC, podczas gdy placebo nie dawało takich rezultatów. Obszary te, kluczowo obejmowały zakręt kątowy i większą tylną część kory zakrętu obręczy, czyli rejony mózgu, które są zwykle nieprawidłowo wyregulowane u osób z PTSD – dając tym samym widoczny sygnał badaczom, że THC może być pomocne w leczeniu zespołu stresu pourazowego.

Badacze Wayne State University – zgodnie z podejściem naukowym – nie „odtrąbili” jednak pełnego sukcesu, wskazując na pewne ograniczenia swojego badania obejmujące m.in. brak prezentowania obrazów bezpośrednio związanych z traumą.

Wskazali oni również na potrzebę przeprowadzenia większości ilości eksperymentów, które w sposób jasny potwierdziłyby ich wnioski.

Źródło: Forbes

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły