News

Czechy zwiększają limit THC dla konopi włóknistych

czeska flaga

Prezydent Czech Miloš Zeman w ostatnim tygodniu września złożył podpis pod nowelizacją ustaw konopnych, potwierdzając tym samym wejście w życie nowego prawa. Najnowsze przepisy konopne w Czechach przede wszystkim zwiększają limit dopuszczalnego THC dla konopi włóknistych, a także ułatwiają podmiotom dostęp do produkcji medycznej marihuany.

Nowe przepisy konopne w Czechach to głównie zasługa partii Piratów, której parlamentarzyści kilka miesięcy temu złożyli w Senacie poprawki do ustawy o środkach odurzających. Projekt ten uzyskał poparcie większości i po burzliwych dyskusjach w połowie września został przegłosowany.

W ostatnim tygodniu projekt podpisał prezydent Czech Miloš Zeman, jednocześnie potwierdzając jego wejście w życie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Zasadniczą zmianą w stosunku do poprzednich regulacji jest podniesienie dopuszczalnego limitu THC dla konopi włóknistych z 0,3% do 1%. Umożliwi to znacznie szerszej grupie czeskich rolników uprawę konopi – bez obaw o konsekwencje prawne.

Nowe prawo konopne w Czechach to jednak nie tylko niezwykle ważna zmiana dotycząca limitu THC w roślinach, ale również szereg innych ułatwień.

Od 2022 roku m.in. zniesiony zostanie obowiązek posiadania kosztownego certyfikatu dobrych praktyk produkcyjnych (GMP). Ułatwieniu mają również ulec przepisy administracyjne – umożliwiając łatwiejsze otrzymanie licencji na produkcję medycznej marihuany.

Czechy po wprowadzonych zmianach legislacyjnych – dumnie mogą nosić tytuł państwa przyjaznego dla rolników konopnych – gratulujemy i nieco trochę zazdrościmy!

Zostaw komentarz

Twoj email nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły